Έρχονται ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των ΟΤΑ

-Καταργούνται τα ΝΠΔΔ, μεταφέρονται αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών στους Δήμους, παρακολουθούνται οι επιδόσεις της Αυτοδιοίκησης…

 PERIFEREIA DHMARXEIO KTHRIA

• Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών επιφέρει το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που έχει τεθεί σε διαβούλευση έως και την άλλη Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου. Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν για τις νέες αυτοδιοικητικές αρχές που θα εκλεγούν στις 8 Οκτωβρίου, προς το παρόν δεν έχουν σχολιαστεί από τους αυτοδιοικητικούς φορείς, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», είναι ο τίτλος του σχεδίου νόμου, που στοχεύει – σύμφωνα με την Κυβέρνηση - στη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και της οργάνωσης των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού προς διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας τους, με όρους διαφάνειας, δημόσιας λογοδοσίας και επιβράβευσης εκείνων που επιτυγχάνουν τις βέλτιστες επιδόσεις.

Παρακολούθηση επιδόσεων 

Είναι γεγονός ότι οι καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία έφεραν στο προσκήνιο και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ερωτήματα γεννήθηκαν για το κατά πόσο ήταν έτοιμη ή ικανή να διαχειριστεί αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που σίγουρα φάνηκε είναι ότι και οι ΟΤΑ πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο. Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των ΟΤΑ, με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων!

Όπως αναφέρεται σχετικά, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακός κόμβος παρακολούθησης των επιδόσεων των ΟΤΑ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο deiktesOTA.gov.gr, στον οποίο α) συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητά τους, και β) δημοσιεύονται, κατόπιν επεξεργασίας, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών τους. Τα στοιχεία που υποβάλλονται στον Κόμβο εξάγονται απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα των δήμων και των περιφερειών και είναι διαθέσιμα ως ανοικτά δεδομένα που δημοσιεύονται στο data.gov.gr.

Κατάργηση ΝΠΔΔ

Μια από τις εξίσου σημαντικές αλλαγές που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου είναι η αυτοδίκαιη κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων, με τις αρμοδιότητές τους από την 31η Δεκεμβρίου 2023 να μεταφέρονται στους οικείους Δήμους.

Επίσης από τις 30 Ιουνίου 2024 παύει και η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στους οικείους Δήμους.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και του κεντρικού Δήμου.

Το προσωπικό τους μεταφέρεται στον Δήμο και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Η μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους στον κεντρικό πυρήνα των Δήμων θα διασφαλίσει καλύτερη διαχείριση πόρων, βελτίωση της κατανομή αρμοδιοτήτων στο προσωπικό και οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών, τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων οι Δήμοι μπορούν να συστήσουν επιτροπές, ενώ για θέματα των σχολικών επιτροπών θα πρέπει να συσταθούν υποχρεωτικά έως δύο επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου Δήμου.

Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων κατά έναν, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Τέλος προβλέπεται η συνένωση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, με τις αρμόδιες πηγές να τονίζουν ότι θα βελτιωθεί η υλοποίηση του δημοτικού έργου.