Πρωτόκολλο συνεργασίας ΥΠΕΣ – ΕΑΔ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο

on .

ypes ead

• Πρωτόκολλο συνεργασίας που αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, προκειμένου να δημιουργηθούν σταθερά θεμέλια για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση συντονισμένων δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφοράς στον δημόσιο τομέα, υπεγράφη χθες μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Το πρωτόκολλο, το οποίο είναι το δεύτερο κατά σειρά που υπογράφει το Υπουργείο με την ΕΑΔ, θα περιλαμβάνει μια συνεκτική δέσμη καινοτόμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. «Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: Καταστολή, Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση», επισήμανε ο Διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι «στόχος της κυβέρνησής μας είναι η διαφάνεια και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα».