Καταρτίζεται κατάλογος για τις εικόνες της Μονής Βύλιζας

on .

VILIZA MATSOYKI

• Στις 7-8 και 9 Οκτωβρίου του 2021 λειτούργησε το Φθινοπωρινό Σχολείο που συνδιοργάνωσαν τα Πανεπιστήμια Munster Γερμανίας και Ιωαννίνων, για τον Βυζαντινό Πολιτισμό στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Πολιτισμός και Ιστορία της Δυτικής Ελλάδας από την ΄Υστερη Αρχαιότητα μέχρι τα Μεταβυζαντινά Χρόνια», χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας (DAAD). Στις 1-2-3 & 4 Ιουνίου του 2022 συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Σχολείου.

Οι εργασίες είχαν ως αντικείμενο τη μελέτη και ανάδειξη του εναπομείναντος θρησκευτικού πλούτου της Μονής Βύλιζας και κυρίως των φορητών εικόνων, χειρογράφων, παλαιτύπων και άλλων κειμηλίων, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τον 15ο αιώνα μέχρι και τον 20ο. Να σημειωθεί πώς οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της Ι.Μ. Βύλιζας και στο Μουσείο της που φιλοξενείται σε αίθουσες του Δημ. Σχολείου Ματσουκίου. Οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου στη Μονή –όπου διανυκτέρευσαν- και στο Ματσούκι, απολαμβάνοντας τη ζεστή φιλοξενία των Ματσουκιωτών. 

Η Μοναστηριακή Επιτροπή της Ι.Μ. Βύλιζας, με ανακοίνωσή της ευχαριστεί θερμά τους οργανωτές Michael Grunbart, καθηγητή του Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Munster Γερμανίας και τον Χρ. Σταυράκο, καθηγητή της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την επιλογή της Μονής Βύλιζας για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Επίσης, ευχαριστεί τους 22 μεταπτυχιακούς φοιτητές (Γερμανούς και ΄Ελληνες).

Τα συμπεράσματα της ενδελεχούς αυτής μελέτης θα αποτυπωθούν στον κατάλογο της συλλογής των εικόνων της Βύλιζας, που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει στα Γερμανικά και στα Ελληνικά.