231.550 ευρώ στον Δήμο Ιωαννιτών από το έργο «Streets for Citizens»

on .

STREET4CITIZENS

Στο έργο με ακρωνύμιο «Streets for Citizens» του Προγράμματος Interreg Euro-MED συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Ιωαννιτών. Αντικείμενό του αποτελεί η υιοθέτηση πρακτικών «τακτικής πολεοδομίας» μέσω καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αστικά κέντρα. Οι καλές πρακτικές «τακτικής πολεοδομίας» προβλέπεται να δοκιμασθούν μέσω πιλοτικών εφαρμογών κατόπιν διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού σε επτά Δήμους, μεταξύ των οποίων και αυτός των Ιωαννιτών.

Οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στη Σαραγόσα της Ισπανίας. Εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών συμμετείχε η Άννα Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενεργειακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και Υπεύθυνη του Έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους, ενώ έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.495.745 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στο ποσό των 231.550 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 100.000 ευρώ αφορά στην πιλοτική εφαρμογή των επεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.