Τα Γιάννενα θα αναζητήσουν όλα όσα επιβαρύνουν την Παμβώτιδα

on .

GIANNENA PAMBOTIDA

• Στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities» συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών. Πρόκειται για μια δράση καινοτομίας που αποτελεί ένα από τα τρία έργα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της αποστολής στη θεματική περιοχή που αφορά στον αστικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

Λεπτομέρειες για το έργο, τους σκοπούς του καθώς και για τον διαγωνισμό που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη δόθηκαν χθες στη διάρκεια συνέντευξης τύπου από την προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος Άννα Αθανασίου και την εξωτερική συνεργάτιδα Χριστίνα Καλογήρου. 

Όπως τονίστηκε, σκοπός του έργου είναι ενίσχυση των παραδοσιακών προσεγγίσεων της αστικής και χωρικής σχεδίασης μέσω της ανάπτυξης συστημάτων και εργαλείων συλλογής δεδομένων και λήψης αποφάσεων με έμφαση στη συμμετοχή και συμπεριφορική αλλαγή των πολιτών.

Στόχο αποτελεί η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων μέσω της πιλοτικής συν-δημιουργίας λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε αυτή την προσπάθεια και της ανταλλαγής πειραματικών καλών πρακτικών. Κάθε πόλη έχει ορίσει μια συγκεκριμένη πρόκληση, η οποία συνδέεται με την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Τα Γιάννενα θα επικεντρωθούν στον προσδιορισμό και τη μείωση παραγόντων που επιβαρύνουν τη λίμνη Παμβώτιδα και συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, εστιάζοντας στις δραστηριότητες στην ευρύτερη παραλίμνια περιοχή.