Πιο ενεργή συμμετοχή των Δήμων στη λήψη αποφάσεων για τους πρόσφυγες

on .

foto

• Tο Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία» ως μια καλή πρακτική κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων Πληθυσμών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης   παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα   στην Αίθουσα Γερουσίας του Κοινοβουλίου ο Δήμος Ιωαννιτών. 

Το Δήμο εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννιτών,  ο οποίος εξέφρασε την ανάγκη για την ενεργή συμμετοχή των Δήμων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και υπογράμμισε τη σημασία στην πρόσβαση για τη χρηματοδότηση δημοτικών δομών και υποδομών που εμπλέκονται άμεσα στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες.