Στις 26 Ιουνίου η ετήσια Γεν. Συνέλευση της ΕΠΣΗΠ

on .

EPSIP

• Την Δευτέρα 26 Ιουνίου στις 7 μ.μ. στο ενωσιακό γήπεδο «Στάθης Τσανακτσής» θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Ηπείρου, η οποία απηύθυνε και την πρόκληση στα σωματεία- μέλη της. Όπως έγινε γνωστό, κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. δια αντιπροσώπου του, ενώ ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση  του Δ.Σ. του σωματείου. Η ΕΠΣ Ηπείρου καλεί τα σωματεία να στείλουν το αργότερο μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιουνίου το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους, που θα τους αποσταλεί.

 Εάν δεν υπάρξει απαρτία (50%+1μέλη),τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόκληση την ίδια μέρα στις 8 μ.μ. με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.