Θετική η εικόνα στην αγορά εργασίας το 8μηνο στην Ήπειρο - πλην Άρτας!

on .

KAFETERIA MANTZIOS TRAPEZAKIA 25 5 20

• Θετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό.
Συγκεκριμένα, στο 8μηνο οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.465.557 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.200.427, (622.582 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 577.845 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους είναι θετικό κατά 265.130 νέες θέσεις εργασίας.
Στην Ήπειρο
Όσον αφορά την Ήπειρο, Γιάννενα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία έκλεισαν με θετικό πρόσημο, ενώ στην Άρτα οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις. Πιο αναλυτικά:
- Στην Π.Ε. Ιωαννίνων οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 17.100, ενώ οι αποχωρήσεις σε 16.288, από τις οποίες 7.448 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και 8.840 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό το ισοζύγιο κατά 812 θέσεις).
- Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 5.826, ενώ οι αποχωρήσεις σε 3.714, από τις οποίες 1.889 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 1.825 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό το ισοζύγιο κατά 2.112 θέσεις).
- Στην Π.Ε. Πρέβεζας οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 8.721, ενώ οι αποχωρήσεις σε 5.158, από τις οποίες 2.433 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 2.725 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (θετικό ισοζύγιο κατά 3.563 θέσεις).
- Αρνητικό ωστόσο ήταν το ισοζύγιο στην Π.Ε. Άρτας, καθώς οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 4.260, ενώ οι αποχωρήσεις σε 4.579, από τις οποίες 1.772 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 2.807 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (-319 θέσεις).
Τον Αύγουστο
Τον Αύγουστο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 183.068, ενώ οι αποχωρήσεις σε 192.943 (98.780 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 94.163 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 9.875 θέσεις εργασίας.
Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο τον Αύγουστο και στην Ήπειρο, καθώς οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 5.467, ενώ οι αποχωρήσεις σε 5.696 (-229 θέσεις εργασίας). Μόνο στην Π.Ε. Ιωαννίνων οι προσλήψεις ήταν περισσότερες από τις αποχωρήσεις (+19).