Πώς θα γίνεται η προπόνηση μαθητών για την εισαγωγή σε σχολές ΑΕΙ

on .

TARTAN

• Επιστροφή από σήμερα, Δευτέρα στις αθλητικές προετοιμασίες για τους υποψήφιους μαθητές που εξετάζονται σε αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού ενώ από τη επόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου θα γίνονται οι προπονήσεις σε κολυμβητήρια, για την αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων στο αγώνισμα της κολύμβησης για την εισαγωγή στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κάθε υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίζει κατά την είσοδό του στην αθλητική εγκατάσταση:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αντίγραφο της Αίτησης/ Δήλωσης Συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020 για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές και από την οποία αποδεικνύεται η εξέτασή του/της στα ανωτέρω αγωνίσματα.
3. Ιατρική βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19 και ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του.
Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι συνοδεύονται από προπονητή, θα πρέπει να εισέρχονται συγχρόνως στην αθλητική εγκατάσταση και οι προπονητές να φέρουν την αντίστοιχη ιατρική βεβαίωση, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι καθώς και οι προπονητές τους θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες των ομοσπονδιών που αφορούν στα αγωνίσματα του κλασσικού αθλητισμού και της κολύμβησης.
Σημειώνεται πως κάθε αθλητική εγκατάσταση ενδεχομένως να θέτει χρονικούς περιορισμούς στη χρήση αυτής για την αθλητική προετοιμασία κάθε υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας συνίσταται να είναι μία ώρα.