Ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1η Οκτωβρίου ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ηπείρου

on .

PSHFIAKH KARTA ERGASIAS

Να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας για την 1η Οκτωβρίου (αντί της 1ης Ιουλίου), ζητά το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, με αίτημα που υπέβαλε η Διοίκησή του προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σε σχετική ανακοίνωση (την υπογράφει η Πρόεδρος Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου) αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναβολή της πλήρους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας από την 1η Ιουλίου:

Επαρκής Προετοιμασία και Ενημέρωση Εργαζομένων και Επιχειρήσεων

Η μετάβαση σε ένα τόσο σημαντικό και εκτενές ψηφιακό σύστημα απαιτεί εκτενή προετοιμασία. Πολλοί εργαζόμενοι και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη επαρκή πληροφόρηση ή εκπαίδευση για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με την αναβολή της εφαρμογής, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών.

Απαραίτητες Τεχνικές Υποδομές

Οι τεχνικές υποδομές που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν είναι πλήρως έτοιμες. Η αναβολή θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και τον έλεγχο αυτών των υποδομών, διασφαλίζοντας έτσι ότι το σύστημα θα λειτουργήσει χωρίς προβλήματα από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του.

Συμμόρφωση και Υιοθέτηση από Επιχειρήσεις

Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει τις απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με την αναβολή, οι επιχειρήσεις θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις χωρίς να αντιμετωπίσουν λειτουργικά προβλήματα ή πρόστιμα.

Συντονισμός με άλλες Μεταρρυθμίσεις

Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους λογιστές - φοροτέχνες. Η ταυτόχρονη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση και επιπλέον επιβάρυνση στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις. Η αναβολή θα επιτρέψει έναν καλύτερο συντονισμό με τις άλλες αλλαγές, διευκολύνοντας την ομαλή ενσωμάτωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας.