ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ: 401 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»

on .

EYRO POLLA PAKETA

• Ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατατέθηκαν συνολικά 401 επενδυτικά σχέδια προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1.004.412.060,19 ευρώ (19 αφορούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 55.071.466,28 ευρώ). Βάσει των συγκεκριμένων αιτήσεων προβλέπεται η δημιουργία άνω των 3.800 νέων θέσεων εργασίας. 

Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ανωτέρω αιτήσεων υπαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων για τα δύο άλλα καθεστώτα ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων και Αγροδιατροφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (opsan.mindev.gov.gr), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 5 Δεκεμβρίου 2022 και 30 Δεκεμβρίου 2022 αντίστοιχα.