9 άμεσα μέτρα για λογιστές και φορολογούμενους

on .

foroi

Μ ετάθεση της προθεσμίας του Πόθεν Έσχες μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021, διορθώσεις λαθών στα στοιχεία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση, επιστημονικό επίδομα, υποβολή αίτησης Επιστρεπτέας προκαταβολής, ενδικοφανείς προσφυγές, είναι μερικά από τα αιτήματα του το Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Με επιστολή του, προς τους αρμόδιους υπουργούς, ο Προέδρου του Ο.Ε.Ε., Κωνσταντίνος Κόλλιας προτείνει:
1. Λειτουργία λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων. Τα λογιστικά γραφεία να λειτουργούν με κλειστές τις πόρτες των γραφείων τους και η επικοινωνία με τους πελάτες τους να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η προσέλευση να γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και ραντεβού με τον λογιστή και μόνο όταν δεν δύναται να εξυπηρετηθεί ο ενδιαφερόμενος ηλεκτρονικά.
2. Ασθένεια – θάνατος λογιστών – φοροτεχνικών λόγω COVID-19. Στις περιπτώσεις ασθένειας του λογιστή - φοροτεχνικού να προβλεφθεί παράταση υποβολής όλων των δηλώσεων των εντολέων - πελατών του, που εξυπηρετούν μέσω των κωδικών του ΟΕΕ και των εξουσιοδοτήσεων του Taxis, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του λογιστή – φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου.
3. Επιστημονικό επίδομα. Στην κατηγορία των δικαιούχων επιστημόνων για ειδική επιχορήγηση που θα ανακοινώσει η Κυβέρνηση, να συμπεριληφθούν οι οικονομολόγοι και οι λογιστές - φοροτεχνικοί ανεξαρτήτου μορφής εταιρείας.
4. Πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι λογιστές - φοροτεχνικοί, οι συνεργάτες της Πολιτείας για τη διασφάλιση των κρατικών εσόδων, να έχουν ελεύθερη είσοδο στις δημόσιες υπηρεσίες, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού με προτεραιότητα και σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματιστεί ραντεβού να εξυπηρετούνται μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας (ενάρξεις οντοτήτων).
Η αποστολή e-mail από τον λογιστή - φοροτεχνικό προς οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για λογαριασμό πελάτη του (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ) να λαμβάνει πρωτόκολλο από την αρμόδια υπηρεσία ώστε να είναι κατοχυρωμένο το εμπρόθεσμο της συναλλαγής ανεξάρτητα από το πότε θα ολοκληρώνεται αυτή.
5. Ενδικοφανείς προσφυγές. Μετάθεση των προθεσμιών για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών και των υποβολών προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια.
6. Υποβολή αίτησης Επιστρεπτέας προκαταβολής. Να παραμείνει ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων του επόμενου μήνα και την υποβολή της αίτησης, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου για τον τέταρτο κύκλο και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου για τον πέμπτο κύκλο.
7. Διορθώσεις λαθών στα στοιχεία αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση. Παρά τη διόρθωση στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για οικονομική ενίσχυση όπως αποζημίωση ειδικού σκοπού, επιστρεπτέας προκαταβολής, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις χωρίς λόγο η μη καταβολή της στους δικαιούχους.
8. Μετάθεση ισχύος του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το έτος 2021. Να μετατεθεί η εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.4646/2019 από το 2021, που προβλέπει τη συγκέντρωση δαπανών στο 30% των ετήσιων πραγματικών εισοδημάτων τους και να ισχύσει το ίδιο καθεστώς φορολόγησης με του έτους 2019.
9. Μετάθεση της προθεσμίας του Πόθεν Έσχες έως 31 Ιανουαρίου 2021.

Web Baner Antigoni