Επιπλέον μέτρα στήριξης για τις επιβαρυμένες περιοχές

on .

BAZO EYRO

Επιπλέον μέτρα στήριξης ζητούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές με επιβαρυμένο επιδημιολογικά φορτίο, όπως είναι και ο Νομός Ιωαννίνων που βρίσκεται στο επίπεδο 3, μια ανάσα όμως πριν το 4ο επίπεδο και το τοπικό lockdown, εξέλιξη που ήδη βιώνει η κοντινή μας Κοζάνη.
Χθες τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης ανακοίνωσαν, μεταξύ άλλων μέτρων που κυρίως αφορούν το επίπεδο 4, την αλλαγή στους όρους της Επιστρεπτέας προκαταβολής Νο 4 που θα διανεμηθεί τον Δεκέμβριο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται πως στις επιχειρήσεις με περιοριστικά μέτρα στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες, δεν επιστρέφεται το 50% του ποσού. Για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν μέτρα επιπέδου 3 (όπως ο Νομός Ιωαννίνων) για τουλάχιστον 14 ημέρες, δεν επιστρέφεται το 30%.
Ακόμη στην κοινή ανακοίνωση σημειώνεται ότι για τα επίπεδα 1, 2 και 3 ισχύει η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ όπως έχει οριστεί στην σχετική ΚΥΑ για το μήνα Οκτώβριο (εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό, μεταφορές και λοιποί πληττόμενοι κλάδοι).
Επιπλέον ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που έχουν μείωση τζίρου, η δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, εκτός από τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι εργαζόμενοι τίθενται σε προσωρινή αναστολή.
Ακόμη, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση ειδικού σκοπού οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που η λειτουργία τους αναστέλλεται με κρατική εντολή βάσει ΚΑΔ ανά την επικράτεια.