Την 27η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ε.Ε.

on .

Σ την 27η θέση στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2020, ίδια θέση με αυτή που είχε το 2019, ενώ το 2018 ήταν 28η.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών μέσω των εκθέσεων για τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) από το 2014. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) είναι ένας ετήσιος δείκτης για τη μέτρηση της προόδου των κρατών μελών της ΕΕ στην πορεία προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, με βάση τα δεδομένα της Eurostat, καθώς και εξειδικευμένες μελέτες και μεθόδους συλλογής δεδομένων. Ο DESI 2020 βασίζεται σε στοιχεία του 2019.
Παρά την αύξηση της συνολικής βαθμολογίας της (37,3 το 2020 έναντι 35,1 το 2019), η Ελλάδα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, σημείωσε περιορισμένη βελτίωση των επιδόσεών της, όσον αφορά τις παραμέτρους του δείκτη DESI που μετρήθηκαν. Ωστόσο, βελτίωσε τις επιδόσεις της, όσον αφορά την παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, σημειώνοντας πρόοδο σε όλους σχεδόν τους σχετικούς δείκτες. Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων στη χώρα μας που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, υπερβαίνει το 50%.
Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα αναφέρεται ότι προχωρεί με πολύ ταχείς ρυθμούς στον τομέα της ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, έχοντας σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, παραμένοντας όμως κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Εντούτοις, αναμένεται βελτίωση, καθώς η Επιτροπή έχει εγκρίνει το φιλόδοξο έργο για υποδομές ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στον ψηφιακό τομέα.
Συνολικά, η χώρα μας σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με το 2019 στο πεδίο «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες», αλλά και εδώ η βαθμολογία της εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Επισημαίνεται πάντως ότι η Ελλάδα ανέλαβε σειρά ψηφιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των φραγμών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, χάρη στις οποίες επιταχύνθηκε ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Αναφορικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ, ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται. Οι δημοφιλέστερες διαδικτυακές δραστηριότητες εξακολουθούν να είναι η ανάγνωση των ειδήσεων, η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Το 88% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ενημερώνονται στο διαδίκτυο, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο του 72% της ΕΕ. Η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων άγγιξε το 67% το 2019, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (60% το 2019).
Η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών (40% το 2019), παρότι εμφανίζεται αυξημένη για τρίτο συνεχόμενο έτος, παραμένει πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 66% της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, το ποσοστό των οποίων αυξήθηκε στο 51% των χρηστών του διαδικτύου, αλλά παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του 71% της ΕΕ.
Αναφορικά με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στην ΕΕ.