Προτάσεις για τη στήριξη των επενδυτών – επαγγελματιών!

on .

 

GKIKAS GRHGORHS KTEL

Η επάνοδος σε μία νέα κανονικότητα δε θα είναι εύκολη, ειδικά για την οικονομία και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σφοδρά από την πανδημία του κορωνοϊού. Θα απαιτηθούν λοιπόν και χρηματοδοτικά «εργαλεία» για τη στήριξή τους και γενικότερα η δημιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για όλους, ώστε να πάρει πάλι μπρος η «μηχανή».
Στο πλαίσιο αυτό, η παράταξη του Γρηγόρη Γκίκα «Ισχυρό Επιμελητήριο» με ανακοίνωσή της διατυπώνει μία σειρά από προτάσεις, με γνώμονα, όπως τονίζει, αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον των επενδυτών – επαγγελματιών, δίνοντας έμφαση σε θέματα επενδύσεων και χρηματοδοτικών δυνατοτήτων.
Οι προτάσεις
Η παράταξη προτείνει λοιπόν στην κεντρική Διοίκηση καταρχήν να φροντίσει για την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και εκταμιεύσεων υλοποιημένων έργων του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 (π.χ. λιγότερη γραφειοκρατία, μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δειγματοληπτικός έλεγχος επενδύσεων, άμεση εξέταση και έγκριση αιτημάτων ενστάσεων και τροποποιήσεων).
Επισημαίνει δε πως χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αιτήσεων προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ (π.χ. Ψηφιακό Βήμα, Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας, κ.α.), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΠΕΠ, καθώς και του Αναπτυξιακού Νόμου 4399, καθώς και των εκταμιεύσεων των επιχορηγήσεων εγκεκριμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου, κυρίως σε επίπεδο Υπουργείου Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την παράταξη - του επί σειρά ετών Προέδρου του ΚΤΕΛ - Γρηγόρη Γκίκα, πρέπει να εξευρεθούν επιπλέον κονδύλια για την έγκριση όλων των θετικά αξιολογημένων φακέλων σε προγράμματα που αφορούν παραγωγικούς τομείς, όπως αγροτικός τομέας – αγροδιατροφή (π.χ. LEADER, Σχεδία Βελτίωσης, Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων), ενώ πρέπει να δοθεί οριζόντια παράταση τουλάχιστον ενός έτους στις δεσμευτικές προθεσμίες όλων των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ.
Τέλος, προτείνει να υπάρξει αύξηση του ορίου του ποσού που θα εμπίπτει στο de minimis και βάση δεδομένων του de minimis και ζητάει την έναρξη νέων προγραμμάτων Νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Η Περιφέρεια Ηπείρου
Όσον αφορά στην Περιφέρεια Ηπείρου, το «Ισχυρό Επιμελητήριο» προτείνει τροποποίηση των προσκλήσεων 60/2018, 74/2018 και 82/2019, αντίστοιχα με τα υπόλοιπα μέτρα του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ώστε να μπορούν να υποβληθούν μέχρι δύο Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ο έλεγχος να είναι διοικητικός. Ζητάει, δε, το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης να μπορεί να υποβληθεί για ποσοστό 20% και πάνω, υλοποιημένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μόνο τότε να υπάρχει επιτόπιος έλεγχος.