Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων πρώτη προτεραιότητα για κάθε Δήμο

on .

KALOGIANNH SYNEDRIO FODSA

lΕίναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι εξελίξεις στην διαχείριση απορριμμάτων βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις και σ’ αυτόν τον τομέα, χωρίς όμως να είναι προετοιμασμένη και επαρκώς ενημερωμένη. 

Αυτό εξάλλου, φάνηκε και στην περιοχή μας με τη νέα Διοίκηση  του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, υπό τον δήμαρχο Πρέβεζας Ν. Γεωργάκο, που ακόμη προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της, καθώς είναι πολλά και περίπλοκα τα διαχειριστικά προβλήματα των Δήμων.

Στις εργασίες της 16ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) που διεξήχθησαν πρόσφατα στα Χανιά, συμμετείχε η Τατιάνα Καλογιάννη, ως μία εκ των εκπροσώπων του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σοβαρά προβλήματα 

Η κ. Καλογιάννη σε χθεσινή ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα, που αναδείχθηκαν από Ευρωπαίους και Έλληνες εισηγητές και τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται στην Ελλάδα (και στην Ήπειρο) παρά τις επενδύσεις σε υποδομές που έχουν πραγματοποιηθεί τα πρόσφατα 10 χρόνια. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι:

- Η ανακύκλωση υστερεί κατά 38% του καθορισμένου στόχου.

- Τα ογκώδη δεν συλλέγονται, ούτε επεξεργάζονται, ούτε αξιοποιούνται.

- Πολλά Σημεία Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) λειτουργούν ως ΧΥΤΑ.

- Τα Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) όταν συλλέγονται, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και περαιτέρω αξιοποίησης, ελλείψει ελέγχου και μη τήρησης των σχετικών δεσμεύσεων.

- Τα βιοαπόβλητα (κλαδέματα, οργανικά  υπολείμματα, κτλ) αφήνονται στην τύχη τους.

- Ο πολίτης πληρώνει ό,τι χρεώνεται και δεν πληρώνει για ό,τι «παράγει». 

- Η χώρα, οι Δήμοι, οι πόλεις, τα χωριά είναι σπαρμένα με σκουπίδια.

Όπως ανέφερε στην χώρα μας, δίνεται μία τελευταία ευκαιρία να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, καθώς ανήκει στις 3 χώρες (Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία) για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί και συγχρηματοδοτεί έργα διαχείρισης αποβλήτων και για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, έστω και με το προαπαιτούμενο «pro rata» που τίθεται και αφορά τη συγχρηματοδότηση των νέων έργων (η συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στο 50% και όχι στο 85% όπως εφαρμόστηκε στην περίοδο 2014-2020). 

Προτάσεις…

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως: 

- Εκκίνηση ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ Δήμων Περιφέρειας Ηπείρου και ΦοΔΣΑ, για την επίτευξη σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων, ώστε να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, να προτεραιοποηθούν οι μελέτες και τα νέα έργα και να προγραμματιστεί ποιος κάνει τί και πότε (ολιστική αντιμετώπιση). 

- Αποσαφήνιση χρηματοδότησης νέων έργων με το προαπαιτούμενο της Ε.Ε. pro-rata, με ταυτόχρονη ανάλυση επιπτώσεων για ΦοΔΣΑ και δημότες.

-Πλήρης στελέχωση, με τις απαραίτητες ειδικότητες, των ΦοΔΣΑ και των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. 

-Πλήρης και εξαντλητική ενημέρωση του πολίτη για όλα τα θέματα, έστω και πόρτα-πόρτα.

-Αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου στόλου των μηχανημάτων και εξοπλισμού καθαριότητας.

-Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για τα νέα αναγκαία έργα που θα προκύψουν.

-Καταγραφή και ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΦοΔΣΑ όλων των επικαιροποιημένων στοιχείων και δεδομένων που διαχειρίζεται (οικονομικών, λογιστικών και τεχνικών), σε εβδομαδιαία βάση.

Οι στόχοι είναι τρεις:

-πλήρης επεξεργασία απορριμμάτων πριν την απόρριψή τους, δεδομένου ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή επιτυγχάνεται, ήδη, με τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων,

- επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και

- μείωση των απορριμμάτων προς υγειονομική ταφή. 

«Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να αποτελεί μία από τις πρώτες –αν όχι πρώτη- προτεραιότητες σε κάθε Δήμο, τόσο γιατί στο άμεσο μέλλον δεν θα υπάρχουν άλλες συγχρηματοδοτήσεις, αλλά και γιατί μία καθαρή πόλη είναι μία πολιτισμένη πόλη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η κ. Καλογιάννη.