Τ. Καλογιάννη: «Αναγκαία η λογοδοσία στη λειτουργία Νομικών προσώπων…»

on .

 

KALOGIANNI

Με την επιφύλαξη ότι η επιχειρηματολογία στα αιτήματα εξαίρεσης από την κατάργηση Νομικών προσώπων του δήμου -πλην ΟΚΠΑΠΑ- χρήζει περαιτέρω ενδυνάμωσης, η παράταξη της Τατιάνας Καλογιάννη στήριξε την πρόταση της νέας Δημοτικής Αρχής να παραμείνουν ως έχουν τα τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ..

Η κ. Καλογιάννη στάθηκε σε θετικά σημεία του νέου νόμου με βάση την αιτιολογική έκθεση και στην αναγκαία λογοδοσία που πρέπει να υπάρχει στη λειτουργία των Νομικών Προσώπων. Εξέφρασε δε την αντίθεσή της στην πολιτική των ισορροπιών. Δεν έκανε αναφορά στα Ν.Π.Δ.Δ. του Σπηλαίου Περάματος και του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας καθώς αποτελούν μικρές σε μέγεθος δομές και δεν προκαλείται ιδιαίτερη αναστάτωση. Θύμισε, όμως ότι για τον Ζωγράφειο Οίκο έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το 2009 για την ανεξάρτητη λειτουργία του, αλλά αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. 

Σχετικά με τον ΟΚΠΑΠΑ, αναγνώρισε ότι έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, αναπτύσσοντας κρίσιμες δομές, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Πνευματικό Κέντρο, για το οποίο εξέφρασε την άποψη ότι με την ενσωμάτωσή του στον Δήμο θα υπάρξει μία στοιχειώδης λογοδοσία για την σκοπιμότητα και την κοινωνική ωφελιμότητα δράσεων και εκδηλώσεων.