«Πράσινο φως» χθες για προσλήψεις προσωπικού

on .

perifereia

• Αίτημα για προσλήψεις τακτικού προσωπικού το 2024 στην Περιφέρεια Ηπείρου θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αποφασίστηκε χθες ομόφωνα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Ηπείρου, την οποία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης.

Σύμφωνα με την εισήγηση στην υφιστάμενη στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, παρατηρείται έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε ευαίσθητους τομείς υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υπηρεσιακές εκκρεμότητες και έτσι η Επιτροπή έκρινε ως επιτακτική την ανάγκη να ενισχυθεί το υπηρετούν προσωπικό με το διορισμό 21 υπαλλήλων ανά σειρά προτεραιότητας, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό θέσεων.

Χειριστές Μηχανημάτων

Ομοίως ομόφωνα θετική ήταν η απόφαση σχετικά τον καθορισμό πρόσθετων προσόντων για την κάλυψη των τριών εγκεκριμένων θέσεων μόνιμων υπαλλήλων κλάδου - ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Έργου σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής (Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού για την στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023).  Συγκεκριμένα τα πρόσθετα προσόντα που τέθηκαν είναι: 

- για τη θέση με κωδικό ψηφιακού οργανογράμματος: 9495733580 στην ΠΕ Άρτας, η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας 1ης Ομάδας Β΄ και Ειδικότητας 4ης Ομάδας Α και Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας. 

- για τη θέση με κωδικό ψηφιακού οργανογράμματος: 1151121033 στην ΠΕ Θεσπρωτίας, η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας 1ης Ομάδας Β΄ και Ειδικότητας 4ης Ομάδας Α και Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας και

- για τη θέση με κωδικό ψηφιακού οργανογράμματος: 2911842511 στην ΠΕ Ιωαννίνων, η απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας 1ης Ομάδας Β΄ και Ειδικότητας 4ης Ομάδας Α και Άδεια Οδήγησης Β΄ κατηγορίας.