Πόσες ημέρες άδεια θα πάρουν οι εργαζόμενοι για τις εκλογές

on .

EKLOGES PSHFODELTIO XERI

Χιλιάδες πολίτες θα χρειαστεί να ταξιδέψουν τις ημέρες των εθνικών εκλογών, καθώς ως ετεροδημότες, θα πρέπει να μεταβούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να λάβουν ειδική άδεια απουσίας από τη δουλειά τους, η οποία προβλέπεται από την εκλογική νομοθεσία. 

Τι προβλέπεται

Πιο συγκεκριμένα, για όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας προβλέπεται χορήγηση άδειας για μία εργάσιμη ημέρα, εφόσον η απόσταση του τόπου διαμονής έως εκεί όπου ψηφίζουν είναι 200/400 χιλιόμετρα. Για απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Για όσους μετακινούνται με βάση τα παραπάνω, αλλά η Κυριακή 21 Μαΐου, ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, είναι εργάσιμη, αυτή θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν των προβλεπόμενων ημερών άδειας.

Για εξαήμερη εργασία

Για όσους εργαζόμενους πάλι εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, για απόσταση 100/200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας, ενώ για απόσταση 201/400 χιλιομέτρων χορηγούνται δύο εργάσιμες. Για απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους, ενώ για όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Σημειώνεται πως η χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, ενώ οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας (δεύτερη Κυριακή).

Υπάλληλοι Δημοσίου

Στους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ο χρόνος της άδειας αυτής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας που θα μετακινηθούν σε απόσταση 100 - 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας εργάσιμης ημέρας. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 - 400 χιλιομέτρων θα πάρουν δύο εργάσιμες, ενώ εκείνοι που θα μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. Όσοι πάλι μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, θα λάβουν άδεια κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης.

Για τους υπαλλήλους, για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, μία ημέρα άδεια θα πάρουν όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 200 - 400 χιλιομέτρων. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους, ενώ θα εξεταστεί κατά περίπτωση η άδεια που θα δοθεί για εκείνους που θα μετακινηθούν από και προς νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση.