Επιφυλάξεις εκφράζει ο Σταύρος Καλογιάννης

on .

KALOGIANNHS STAYROS BOYLH

• Επιφυλάξεις στην προωθούμενη από την Κυβέρνηση μετατροπή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σε Αρχή Αποβλήτων και Υδάτων διατηρεί ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλογιάννης. Οι επιφυλάξεις αφορούν τη διαχείριση υδάτων, με τον κ. Καλογιάννη να τονίζει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής που συζητήθηκε το νομοσχέδιο, ότι «δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία μιας Ρυθμιστικής Αρχής, με αρμοδιότητες τόσο επί της διαχείρισης των υδάτων, όσο και επί της ενέργειας». Συνεχίζοντας αιτιολόγησε τις επιφυλάξεις του, λέγοντας ότι είναι διαφορετική η φύση αμφότερων των αγαθών, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι εμπορικό αγαθό, ενώ η υπηρεσία ύδατος αποτελεί φυσικό πόρο εν ανεπαρκεία, διαμορφώνεται με γνώμονα την ανάκτηση του κόστους, ενώ στην αγορά ενέργειας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επίτευξη κέρδους για παραγωγούς και προμηθευτές. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων ο κ. Καλογιάννης προτείνει την επασύσταση με αναβαθμισμένο ρόλο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Ενστάσεις για την υπό σύσταση Ανεξάρτητη Αρχή, εκφράζει και το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), προτείνοντας τη σύσταση άλλης Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία θα εποπτεύει το σύνολο του τομέας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, δηλαδή και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και τα ΣΣΕΔ και όχι μόνο τους ΦοΔΣΑ και τους ΟΤΑ. «Η Αρχή - προσθέτει το Δίκτυο- θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των παραμέτρων που καθορίζουν τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης αστικών αποβλήτων, όπως π.χ. η δυνατότητα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, αδειοδότηση και χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων και προμήθειας εξοπλισμού, η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΣΣΕΔ κλπ. 

Καταλήγοντας το Δίκτυο προτείνει «να μην ολοκληρωθεί η ψήφιση του σχεδίου νόμου, μέχρι να συγκληθεί και να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Συντονισμού και Καθοδήγησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που προβλέπεται από το νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι».