Στο επίκεντρο ημερίδας η ποινική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

on .

AMYRAS STASINOY

Η ποινική νομοθεσία που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης, αποτέλεσαν το θέμα της επιστημονικής εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν στην Κόνιτσα τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Δικαιοσύνης.

Τις νομοθετικές παρεμβάσεις παρουσίασαν οι Υφυπουργοί Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς και  Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων.

Τα δυο Υπουργεία συνεργάζονται με στόχο την επικαιροποίηση των πταισματικών παραβάσεων της Δασικής Νομοθεσίας, τις Ποινικές Διατάξεις σχετικά με την κακοποίηση και θανάτωση ζώων άγριας πανίδας και την ανάθεση καθηκόντων περιβαλλοντικών ελέγχων στους υπαλλήλους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Επίσης, έγινε αναφορά στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης που έχει ήδη υλοποιηθεί και αφορά στα Απάτητα Βουνά, το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Ολύμπου, το Εθνικό Δίκτυο Περίθαλψης για την Άγρια Πανίδα, την αντιμετώπιση του επικίνδυνου φαινομένου των  Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, τους Εθνικούς Στόχους διατήρησης για φυσικούς τύπους οικοτόπων και ειδών, τα Σχέδια Δράσης για 12 είδη πανίδας και χλωρίδας, την καταπολέμηση της ασθένειας μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, τη διαχείριση περιστατικών εκβρασμών θαλάσσιων θηλαστικών, την κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας και την Κύρωση Διεθνών Συμφωνιών.