Το Υπουργείο Μετανάστευσης αποκτά σταδιακά τον έλεγχο των Δομών

on .

PROSFYGES KONT

• Βήμα - βήμα το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο των δομών και εν γένει της διαχείρισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος η οποία επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είχε «εκχωρηθεί» στις Μ.Κ.Ο..

Χθες το Υπουργείο ανακοίνωσε τέσσερις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με τις οποίες επιδιώκεται η σημαντική εξοικονόμηση πόρων, ο εξορθολογισμός των δαπανών, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση και η ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας. 

Μεταξύ των παρεμβάσεων που τίθενται σταδιακά προς εφαρμογή είναι οι οργανωμένες μετακινήσεις από νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, με την επισήμανση ότι η αύξηση των θέσεων φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο δεν αφορά περιοχές που φιλοξενούν εντός των διοικητικών ορίων κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, που στην πράξη «μεταφράζεται» πως τουλάχιστον στους νομούς Ιωαννίνων και Πρέβεζας, στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται αύξηση του αριθμού προσφύγων και μεταναστών.

«Στοπ» στις ΜΚΟ
Τερματίζεται επίσης η ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση προς τις ΜΚΟ, καθώς το πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας από το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα περάσει εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, αποδυναμώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τις διάφορες ΜΚΟ, ο ρόλος των οποίων έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Σεπτεμβρίου εξορθολογίζονται τα ποσά που χορηγούνται ως υλικές αποδοχές στους «ωφελούμενους» και από την 1η Δεκεμβρίου τίθενται περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών από τους ωφελούμενους για ποσά άνω του 20% του μηνιαίου βοηθήματος, που τώρα είτε καταλήγει- παράνομα - σε μέλη των οικογενειών τους στις χώρες καταγωγής τους, είτε χρησιμοποιείται για αγορές που δεν σχετίζονται με τις βασικές τους ανάγκες.
Αναλυτικά τα 4 σημαντικά βήματα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:
-Μετακινήσεις αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα: Υπεγράφη η σχετική σύμβαση ύψους 2.046.279,96 εκ. ευρώ με ανάδοχο ελληνική εταιρεία. Σκοπός η αποσυμφόρηση των νησιών με τις μετακινήσεις 30.000 ατόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα.
- Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας: Υπεγράφη η σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, που εκκρεμούσε από τις 07/12/18, με φυσικό αντικείμενο την αξιοποίηση 100 μεταφραστών και 6 συντονιστών για ένα χρόνο με δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Με αυτή τη σύμβαση, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων, αλλά και, πλέον, η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με ευθύνη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και όχι των ΜΚΟ.
- Πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας «ESTIA II-CBI»: Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες άσυλο. Ειδικότερα, προωθείται, από 01/09/2020, ο εξορθολογισμός των ποσών που διατίθενται ως υλικές αποδοχές σε ωφελούμενους, ενώ, από 01/12/2020, προβλέπεται ο περιορισμός της δυνατότητας ανάληψης μετρητών από τους ωφελούμενους για ποσά άνω του 20% του βοηθήματος που τους καταβάλλεται μηνιαίως. Το πρόγραμμα παροχής οικονομικού βοηθήματος «ESTIA II-CBI» αναμένεται να περάσει εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με χρονοδιάγραμμα το α΄ εξάμηνο του 2021.
-Πρόγραμμα στέγασης του «ESTIA II»: Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπαγορεύονται τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου προς τους δυνητικούς δικαιούχους (νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών), με σκοπό την αύξηση των υφιστάμενων θέσεων φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο στη χώρα. Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης, ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος πλέον περνάει εξολοκλήρου στην ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και όπως προαναφέρθηκε η πρόσκληση αφορά περιοχές που δε φιλοξενούν, εντός των διοικητικών ορίων τους, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.