Χωρίς δυνατότητα μετεγγραφών το Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπ. Ιωαννίνων

on .

TMHMA LOGOTHERAPEIAS PALIO TEI

Το Υπουργείο Παιδείας δεν δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να λάβουν μετεγγραφή από το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα άλλα δυο τμήματα Λογοθεραπείας (και αντιστρόφως), καθώς έκρινε το τμήμα των Ιωαννίνων αναντίστοιχο με αυτά που εδρεύουν σε Πάτρα και Καλαμάτα!

Είναι ηχηρό το πλήγμα που δέχεται ένα πανεπιστημιακό τμήμα των Ιωαννίνων, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, καθώς στην ομαδοποίηση των σχολών που γίνεται σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των τμημάτων και χρησιμοποιούνται για τις μεταγραφές, το Υπουργείο δεν περιλαμβάνει το τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Συγκεκριμένα, ένας φοιτητής που θα πετύχει την εισαγωγή του στο τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, μπορεί να πάρει μεταγραφή στο τμήμα της  Πάτρας στο ομώνυμο Πανεπιστήμιο, όχι όμως και στο τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ ένας που θα εισαχθεί στο τμήμα των Ιωαννίνων δεν έχει το δικαίωμα μεταγραφής για ένα από τα δυο άλλα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Πάντως, η στέρηση της δυνατότητας των φοιτητών να σπουδάσουν σε τμήμα που εδρεύει στην περιοχή τους, θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί σημαντικά η οικογένειά τους σε μια περίοδο που αρκετά ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και στις βασικές τους ανάγκες. 

Στο μεταξύ, το Τμήμα Λογοθεραπείας Ιωαννίνων εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και την αγωνία του για τις επιπτώσεις, που μπορεί να έχει αυτή η απόφαση για το εν λόγω τμήμα και τις οικογένειες των φοιτητών.

Εύλογα ερωτήματα…

Αυτή η απόφαση δημιουργεί εύλογες απορίες από τη στιγμή που το τμήμα Λογοθεραπείας είναι ένα από τα τρία Τμήματα Ανώτατων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τετραετή κύκλο σπουδών, που παρέχει εκπαίδευση σε θέματα παθολογίας λόγου/επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής και κατάποσης, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών του περιλαμβάνει κοινά μαθήματα με τα άλλα δυο Τμήματα, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%. 

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Τμήματος, που συμβαίνει αυτό, χωρίς μάλιστα να προκύπτει ότι δεν πληροί τα κριτήρια που θέτει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνάφεια των προγραμμάτων σπουδών. 

Αναφορικά με το προσωπικό, το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπερτερεί κατά πολύ σε ανθρώπινο δυναμικό (13 μέλη ΔΕΠ και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π.), σε σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα (Πανεπιστημίου Πατρών & Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου) 

Και διδακτορικές σπουδές!

Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι εναρμονισμένο με τα τρέχοντα δεδομένα των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών διεθνώς, που αφορούν τις επιστήμες διαταραχών λόγου και επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν εξασφαλισμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Λογοθεραπείας της χώρας που έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και μάλιστα με άριστα, ενώ το Τμήμα διαθέτει και Πρόγραμμα Τρίτου Κύκλου Σπουδών, δηλ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.