Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε πορεία εξωστρέφειας!

on .

PANEPISTHMIO GLYPTO

Ανεβάζει… βηματισμό το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όσον αφορά στην πορεία εξωστρέφειας και διεθνών συνεργειών την οποία έχει επιλέξει να ακολουθήσει. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Διοίκησή του εργάζεται συστηματικά εδώ και καιρό, και η δουλειά αυτή αποδίδει πλέον «καρπούς».

Στο πλαίσιο αυτό, το ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου προσχωρεί επίσημα στο καθεστώς του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου». Πρόκειται για τη σύμπραξη ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης με την ονομασία «ARTEMIS: Alliance for Regional Transition, Equality, Mobility Inclusion and Sustainability, στο πρόγραμμα Erasmus+». Πρόταση που διακρίθηκε ανάμεσα σε πλειάδα άλλων προτάσεων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βαθμολογία 90 στα 100.

Χρειάστηκε προσπάθεια

Τα καλά νέα έκανε γνωστά το Ίδρυμα χθες, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του πως «η επιτυχία αυτή οφείλεται σε μακρόχρονη και επίμονη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία εντάθηκε κατά το τελευταίο έτος. Με την ενεργό συμμετοχή της Πρυτάνεως και την έμπρακτη στήριξη του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου, των Αντιπρυτάνεων και μελών ΔΕΠ υλοποιήθηκαν καθοριστικές συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Μέτσοβο, Constanța, Clermont Ferrand) και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των Πανεπιστημίων – εταίρων καθώς και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προτεραιοτήτων. Η αρχική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2019, έλαβε νέο όνομα και νέο περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας την επιτυχή τελική έκβαση».

Μαζί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην ευρωπαϊκή συμμαχία ARTEMIS, συμμετέχουν ακόμη το Πανεπιστήμιο Clermont Auvergne της Γαλλίας (επισπεύδον ίδρυμα), το Πανεπιστήμιο Ovidius din Constanța της Ρουμανίας, το Πανεπιστήμιο της Perugia καθώς και τέσσερα Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών: το Hogeschool VIVES, του Βελγίου, το Tallinna Tehnikakõrgkool της Εσθονίας, το Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg της Γερμανίας και το Høgskulen på Vestlandet της Νορβηγίας.

Μόνιμη συμμαχία 

Όπως τονίζεται σχετικά, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ARTEMIS είναι η αρχή μιας μόνιμης συμμαχίας η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει σε συστηματικό και βαθύ μετασχηματισμό του ακαδημαϊκού χώρου, με αντίκτυπο στις αντίστοιχες περιφέρειες και κοινότητες.

Συγκεκριμένα, ο φορέας μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη και ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ενός σταθερού, αξιόπιστου και καινοτόμου προτύπου ποιότητας και ελκυστικότητας. «Η δυνατότητα κινητικότητας ανθρώπων και ιδεών και η αλληλεπίδραση μεταξύ οκτώ ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων πραγματώνει την εμπειρία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου και εγγυάται τη δημιουργία καινοτόμου έρευνας και γνώσης», σημειώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην ανακοίνωσή του. 

Επίσης, μπορεί να δώσει ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, θέτοντας τα Πανεπιστήμια στον πυρήνα της μετάδοσης των ευρωπαϊκών αξιών και καθιστώντας τα κόμβους αειφορίας, μέσω της αντιμετώπισης των προκλήσεων της βιωσιμότητας και της κινητικότητας, σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. 

Συνάντηση εργασίας

Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συμμετείχε μαζί με εκπροσώπους Επιμελητηρίων σε συνάντηση εργασίας που έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Πρωτοβουλίας για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) για την περίοδο 2024 – 25.

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αντιπροέδρου του Φόρουμ Αδριατικής & Ιονίου Παναγιώτη Τσιχριτζή,  έχοντας ως στόχο να τεθεί το πλαίσιο του προγράμματος ενεργειών, δράσεων, δραστηριοτήτων και θεματικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας. 

Με την έναρξη της ελληνικής προεδρίας του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Αδριατικής & Ιονίου UniAdrion, το ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην προώθηση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν η Πρύτανης Άννα Μπατιστάτου ως εκπρόσωπος του Forum των Πανεπιστημίων, ο Αντιπρύτανης Ιωάννης Λεονάρδος και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής Τζένη Παγγέ, μέλος του UniAdrion, δίνοντας το στίγμα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διάστασης της Πρωτοβουλίας. 

Τι συζητήθηκε

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θεματικούς τομείς που αποτελούν και προτεραιότητες της EUSAIR για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων, η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας, η γαλάζια ανάπτυξη, ο βιώσιμος τουρισμός μέσω της διαμόρφωσης μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης με τον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων, η φημιουργία δομών τουριστικής εκπαίδευσης για ειδικότητες που συνδέονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, η προστασία και προώθηση της μεσογειακής διατροφής, η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση των ρύπων και η άμεση προστασία της ακτογραμμής από το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και όχι μόνο