300.000 ευρώ για μείωση εκπομπών αερίων στην παραλίμνιο περιοχή

on .

LIMNH KARABAKIA TZAMI

Η πόλη του Maribor φιλοξένησε πρόσφατα τη Γενική Συνέλευση του έργου Climaborough “Building Green and Climate-Neutral Cit-Hubs”. 

Εκτός των δραστηριοτήτων που υλοποιηθήκαν στα πλαίσια των πακέτων εργασιών του έργου, οι εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη δημόσια εταιρεία ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Snaga καθώς και την εταιρεία NIGRAD προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την πρόκληση της πόλης του Maribor σχετικά με τα απόβλητα και την κυκλικότητα αλλά και να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των στρατηγικών της για το κλίμα και την ενέργεια από την εταιρεία ENERGAP.

Επιπλέον, στα πλαίσια του διαγωνισμού καινοτομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης συνεδρίασαν και ενέκριναν τους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν στην επόμενη φάση. Από το διαγωνισμό αναμένεται η ανάδειξη δύο αναδόχων για το Δήμο Ιωαννιτών που θα υλοποιήσουν πειραματικές λύσεις συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην παραλίμνια περιοχή. Τέλος, τα Γιάννενα αναμένεται να φιλοξενήσουν 40 εκπροσώπους των εταίρων του έργου στην επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.