Στα 209,7 εκατ. ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών για το 2024

on .

DHMARXEIO IOANNINA

• Στα 209,7 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών για το 2024, ο οποίος εγκρίθηκε από την Δημοτική Επιτροπή κατά την χθεσινή της συνεδρίαση.

Επόμενα βήματα είναι η αποστολή του στο Παρατηρητήριο και εν συνεχεία η κατάθεσή του προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση έγινε από την αντιδήμαρχο Οικονομικών Γεωργία Γιώτη, η οποία τόνισε ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου καθώς και των νομικών προσώπων και της κοινωφελούς επιχείρησης, που καταργήθηκαν και αφορούν το συγκεκριμένο οικονομικό έτος.

Σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις του Δήμου, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό είναι οι ακόλουθες:

-ΚΑΠ: 14.789.104,20 4 ΣΑΤΑ: 1.761.870,00

-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: 70.000,00

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1.790.592,30

- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 371.700,00

-ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 107.976,24

-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΙΔΟΧ: 1.096.170,00

Τέλος, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2024 έχουν εγγραφεί ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 24.192.761,82€ στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.065.595,00€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα και στην ομάδα Β.2 στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών εγγράφεται το ποσό των 750.000,00 €.