Με καλές προοπτικές ανάπτυξης ο πηλός Σαγιάδας για ιαματική χρήση!

on .

LASPOLOYTRA SAGIADA

Μόλις χθες έγραφε ο «Π.Λ.» για την αναγκαιότητα να ξαναλειτουργήσουν τα λασπόλουτρα της Σαγιάδας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τεχνική μελέτη χαρακτηρισμού πηλών και ηφαιστειακών λίθων για ιαματική χρήση.

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η περιγραφή και η οριοθέτηση των χώρων αποθέσεων ιαματικών πηλών, η δημιουργία βάσης δεδομένων, καθώς και η μελέτη φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των γνωστών για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες ιαματικών πηλών ως προς την καταλληλόλητά τους για ιαματική χρήση, καθώς και νέων πηλών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πηλοθεραπεία σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν 99 περιοχές ανά την επικράτεια, ενώ τα σημεία παρατήρησης ανέρχονται σε 514.

Στην Ελλάδα το Πηλοθεραπευτήριο Κρηνίδων, η Αγία Τριάδα Μεσολογγίου και η λουτρο-πηλοθεραπεία των Λουτρών Κυλλήνης αποτελούν τις επίσημες ανακηρυγμένες περιοχές για πηλοθεραπεία. Και όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση αναμένεται επίσης, η κατάθεση της αίτησης αναγνώρισης του πηλού Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών προς το Υπουργείο Τουρισμού και την Επιτροπή Προστασίας των Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Από την ΕΑΓΜΕ έχει ήδη παραδοθεί στο Δήμο η σχετική υδρογεωλογική μελέτη αναγνώρισης του πηλού Σαγιάδας με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης, καλύπτοντας όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο ποιοτικά, μικροβιολογικά όσο και ποσοτικά.