Ομόφωνο «όχι» στη ΜΠΕ για το αιολικό πάρκο στο Ξηροβούνι

on .

AIOLIKO PARKO

• Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων για το σύνολο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 44 MW, και τα συνοδά του έργα, στη θέση «Κήπος», μέρος της οποίας βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (ΔΕ Κατσανοχωρίων).

Αυτή είναι η δεύτερη φορά, που ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων τάσσεται αρνητικά απέναντι στο συγκεκριμένο έργο, ζητώντας την απόρριψή του, καθώς επί της ΜΠΕ προκύπτουν σοβαρότατες ελλείψεις και αποδεικνύονται οι αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή. Ελλείψεις που τεκμηριώνονται αναλυτικά σε μία 24 σελίδων γνωμοδότηση, την οποίο συνέταξαν ειδικοί επιστήμονες με καταγωγή από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, παρέχοντάς τη δωρεάν προς τον Δήμο.

Στην εισήγησή του, ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βαΐτσης τόνισε ότι η θέση του Δήμου δεν είναι εξαρχής αρνητική για έργα Α.Π.Ε. στην περιοχή, αντιθέτως μικρής ισχύος τέτοια έργα, τα οποία δεν επηρεάζουν, κατά τρόπο επικίνδυνο, τη φυσική ισορροπία και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, μπορούν να γίνουν και να ενταχθούν αρμονικά στο περιβάλλον. Διερωτήθηκε, ωστόσο, πώς θα μπορέσουν να αποφασίσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα χωροθετικό πλαίσιο Α.Π.Ε. ούτε στη χώρα, ούτε σε επίπεδο Περιφέρειας, ούτε σε επίπεδο Δήμου. 

«Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στην εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μια σημαντικότατη εξέλιξη, που θα αρχίσει να υλοποιείται από τον προσεχή Ιούνιο. Μέσα από την εκπόνηση του Τ.Π.Σ. θα προκύψουν οι χρήσεις γης με βάση τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε περιοχής και κοινότητας του Δήμου μας και φυσικά ένα πλαίσιο αξιοποίησης του ενεργειακού αποθέματος του Δήμου. Με βάση λοιπόν αυτό το σχέδιο, το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο για τη λήψη μιας πλήρως αιτιολογημένης απόφασης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής κάθε έργου Α.Π.Ε., που σχεδιάζεται ερήμην μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.