Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

on .

DHMARXEIO IOANNINON

• Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων σήμερα, Δευτέρα  και ώρα 18.00.

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί το ζήτημα επιλογής προσώπου εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, του οποίου η θητεία ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ θα γίνει και η συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής - συμβουλευτικής Επιτροπής ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών, αποτελούμενης από τέσσερις δημοτικούς συμβούλους, έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έναν υπάλληλο του Δήμου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής. Παράλληλα, το σώμα θα ασχοληθεί με τη μεταφορά στον Δήμο των αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος ΟΚΠΑΠΑ και το Πνευματικού Κέντρου.