Πολυάριθμες παρεμβάσεις στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα

on .

SXEDIA PINAKIDA

Συνολικά 8.366 άτομα προσέγγισε το 2023 το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία», στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του τόσο στη σχολική όσο και στην ευρύτερη κοινότητα, σύμφωνα με χθεσινή απολογιστική του ανακοίνωση.

Στόχοι των παρεμβάσεων, ήταν, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων και η υιοθέτηση μιας θετικής στάσης ζωής, μακριά από εξαρτήσεις, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην πρόληψη της ουσιοεξάρτησης και στην αγωγή υγείας, η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής εξαρτητικής συμπεριφοράς και η βραχεία συμβουλευτική.

Συνοπτικά, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υλοποιήθηκαν σε 3.777 μαθητές βιωματικά εργαστήρια καλλιέργειας δεξιοτήτων, παρεμβάσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς και προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης μακράς διάρκειας. 

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν σε 913 εκπαιδευτικούς σεμινάρια στη φιλοσοφία, στη μεθοδολογία της πρόληψης της ουσιοεξάρτησης και της αγωγής υγείας, καθώς και στην εφαρμογή και αξιοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση παρεμβάσεων πρόληψης, αλλά και συναντήσεις εποπτικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που προχωρούν στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν σε 180 φοιτητές βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Κοινωνική-Συναισθηματική Μάθηση. 

Στις δε παρεμβάσεις σε γονείς, που περιλάμβαναν ομάδες γονέων επτά δίωρων εβδομαδιαίων συναντήσεων, καθώς και βραχείες, ανοιχτές συναντήσεις σε θέματα πρόληψης, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, σχέσεων των μελών της οικογένειας και διαπαιδαγώγησης βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων, συμμετείχαν 765 γονείς, ενώ στo πλαίσιο της ενδεδειγμένης πρόληψης (βραχεία συμβουλευτική), η «Σχεδία» δέχτηκε 175 αιτήματα βοήθειας για ποικίλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και πραγματοποιήθηκαν 432 συνεδρίες συμβουλευτικής.