Το Πανεπ. Ιωαννίνων εταίρος σε έργο για ένα διεθνές δίκτυο εκπαίδευσης

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

Στο καινοτόμο έργο ERASMUS+ με τίτλο "International Teaching Clinic Network" και επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Γκαραβέλα συμμετέχουν ως εταίρος το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Μελέτης της Σχολικής Ζωής του Τμήματος Φιλοσοφίας.

 Σ’ αυτήν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με τους εξής εταίρους: Universität Wien (Αυστρία), Universität Regensburg (Γερμανία), Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (Αυστρία) και Universitat Autònoma de Barcelona (Ισπανία).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο εστιάζει στη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου που συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη στην εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση των παιδαγωγικών ικανοτήτων εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών και τη μεταφορά γνώσεων από το πανεπιστήμιο στην σχολική πράξη και αντίστροφα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμβάλει με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προτάσεων και πρακτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης. Με τον τρόπο αυτόν θα προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του στην ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράμματος, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής πρακτικής στην Ευρώπη.

Με τη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τη σχολική εκπαίδευση, δημιουργείται μια κατάσταση επωφελής για όλους τους εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται, οι φοιτητές επιδεικνύουν κοινωνικό ενδιαφέρον και μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται στην υλοποίηση παιδαγωγικών καινοτομιών και η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών αποκτά ένα πρακτικό πλαίσιο.