Αντιδράσεις έφερε η απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την παλιά Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας

on .

PINAKIDA APAGOREYSH FORTHGWNjpg

Η απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 3,5 τόνων από την παλαιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας και η υποχρεωτική χρήση της Ιόνιας Οδού, προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Άρτας, τα οποία απέστειλαν κοινή επιστολή προς τα Υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, η απόφαση αυτή προκαλεί μια σειρά από δυσκολίες και ανησυχίες στους επαγγελματίες του κλάδου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οδικών δικτύων, αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής μας βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα λόγω της νέας αυτής ρύθμισης. Καταρχάς, τα υψηλά πρόστιμα που επιβάλλονται στους οδηγούς φορτηγών δημιουργούν σοβαρά οικονομικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις μας. Η επιβάρυνση αυτή, ιδίως σε περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και της εξασθένησης του επιχειρηματικού κλίματος.

»Επιπλέον, υπάρχουν επαγγελματίες που, λόγω των διακυμάνσεων του εδάφους ή των ειδικών τους αναγκών, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ιόνια οδό. Η αποκλειστική διέλευση από αυτήν τη διαδρομή αποτελεί αντίφαση προς την ιδέα της ισότητας και της διαφοροποίησης στην παροχή υπηρεσιών».

Οι Πρόεδροι των δυο Επιμελητηρίων που υπογράφουν και την επιστολή (Ευθ. Χρυσοστόμου και Ι. Γκολομάζος), εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει αυτή η απόφαση στην τοπική επιχειρηματικότητα και προτείνουν την εξέταση εναλλακτικών λύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές συνθήκες της περιοχής.