Το ΣτΕ… ανοίγει τον δρόμο για τις μονάδες βιορευστών στον Λύγγο

on .

BIOREYSTA LYGGOS

Το δρόμο για την κατασκευή των μονάδων βιορευστών στην Κοινότητα Λύγγου του Δήμου Ζίτσας ανοίγει το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή που είχε γίνει κατά της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος με την οποία ακύρωνε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου. 

Η παρέμβαση αυτή του ΣτΕ αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στην περιοχή, κάτοικοι και φορείς της οποίας είχαν σταθεί στο παρελθόν κατηγορηματικά αρνητικοί στην σχεδιαζόμενη χωροθέτηση των μονάδων βιορευστών. 

Η απόφαση

Στην απόφασή του το ΣτΕ, τονίζει καταρχήν πως «η περιβαλλοντικώς αδειοδοτούσα αρχή, αρμόδια για την έγκριση ή μη του ούτω διαμορφωθέντος από τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη αιτήματος, δεν δικαιούται, καταρχήν, να απορρίψει το αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης ελέγχοντας τα παραγωγικά αίτια της βούλησης του ιδιώτη (φορολογικά, δανειακά ή άλλα), με βάση τα οποία αυτό διαμορφώθηκε κατά τον τρόπο που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος, παρά μόνο σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες το ίδιο το αίτημα αποσκοπεί σε καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Παράλληλα και ως επιστέγασμα κρίνει ότι «τα επίμαχα έργα, είτε αδειοδοτούνταν ως ενιαίο έργο είτε χωριστά, όπως και έγινε, θα εντάσσονταν στην ίδια κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Α2) και ότι, όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ του ενός έργου του Αγροκτήματος έγινε όχι απλώς σωρευτική αλλά κοινή και συνολική εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, η κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης ότι συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις της μη επιτρεπτής κατάτμησης του έργου σε περισσότερα επιμέρους, προκειμένου να παρακαμφθεί η πιο σύνθετη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία θα επέτρεπε τη συνθετική εξέταση και συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου, δεν παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη».