«Λουκέτο» και δημοσιοποίηση στοιχείων για μαγαζιά που σερβίρουν «μπόμπες»!

on .

POTA

• Το πλαίσιο άμεσης επιβολής κυρώσεων σε διαπιστωμένες περιπτώσεις λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης ορίζεται, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα μπαίνει «λουκέτο» σε επιχειρήσεις ως κι ένα μήνα, ενώ θα δημοσιοποιούνται και τα ονόματα των παραβατών σε διαπιστωμένες περιπτώσεις λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης και διάθεσης αλκοολούχων ποτών με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πιο συγκεκριμένα, εφεξής καθιερώνεται η σφράγιση των εν λόγω εγκαταστάσεων για διάστημα 10 έως 30 ημέρες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Κατά τη σφράγιση, στην κεντρική είσοδο της εκάστοτε εγκατάστασης τοποθετούνται ταινίες με το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες με τις ακόλουθες ενδείξεις (σε ελληνικά και αγγλικά): «ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ/ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ».

Επίσης, προβλέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, καθώς και του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας, όπως και των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων που ισχύουν στον κλάδο παραγωγής και διακίνησης της αιθυλικής αλκοόλης, των αλκοολούχων ποτών και τροφίμων.

Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία των παραβατών, τα οποία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και θα διατηρούνται επί ένα έτος, είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος επιχείρησης, διεύθυνση της εγκατάστασης, περιγραφή της παράβασης, αριθμός και ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης στοιχείων και το χρονικό διάστημα σφράγισης.

Σημειώνεται επίσης ότι η κατοχή, παρασκευή, εμφιάλωση ή διάθεση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων ποτών από την κατανάλωση των οποίων τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης εξέτασης και σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.