Τι προτείνει το Παγκ. Συμβούλιο Ηπειρωτών για τη Σχολή Βελλάς

on .

HPEIROTES BELLA

Τις προτάσεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών για τη συνέχιση της λειτουργίας της Σχολής Βελλάς μετάφερε ο ταμίας του, Δρ. Ηλίας Γαλανός, στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε στα Γιάννενα. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο προτείνει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Βελλάς, να δημιουργηθεί ένα «Κέντρο Ορθοδοξίας»  στο οποίο να γίνουν προσπάθειες για  να υπαχθούν Θεολογική Σχολή που θα υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εκκλησιαστική Ακαδημία για κληρικούς που θα πλαισιώνουν τις ενορίες της Βόρειας Ελλάδας και Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.

Επίσης προτείνει να επιδιωχθεί συνεργασία με ανώτατες και ανώτερες Θεολογικές Σχολές του εξωτερικού, ενώ παράλληλα στους χώρους της Σχολής να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται διάφορα συνέδρια και σεμινάρια. Με τον τρόπο αυτό, όπως τονίζει, θα ξαναζωντανέψει η περιοχή.