Ψηφιακό Μητρώο και για τα συνεργεία αυτοκινήτων

on .

SYNERGEIO

• Στην ψηφιακή εποχή μεταβαίνουν πλέον ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στη χώρα και εξαίρεση από τον κανόνα αυτό δεν αποτελούν τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς από τις αρχές του 2024 ενεργοποιείται το Ψηφιακό Μητρώο, στο οποίο θα πρέπει να καταγράφονται οι υπηρεσίες, ο εξοπλισμός μέχρι και οι υπάλληλοι.

Η στρατηγική ψηφιοποίησης του κράτους καλά κρατεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να περιοριστεί κατά πολύ η γραφειοκρατία. Άλλωστε, το να γίνει πλήρως ψηφιακό το κράτος ήταν επιδίωξη της κυβέρνησης, που ξεκίνησε δυναμικά ο πρ. Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκης. 

Η τεχνολογία έχει εξάλλου εισβάλει σε πολλές και διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης πραγματικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Σοβαρές κυρώσεις…

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Ψηφιακό Μητρώο των συνεργείων, των πλυντηρίων και των σταθμών οχημάτων. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών τους, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) αλλά και οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων. 

Θα υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα να διασταυρώνονται και να ελέγχονται οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν ή γνωστοποίησαν την έναρξη λειτουργίας τους τα συνεργεία και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, θα έχουν κυρώσεις που θα φτάνουν ακόμη και σε ανάκληση άδειας!

Όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ, η καταχώριση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.