Η ανάπτυξη της Κόνιτσας με την «Τέχνη της Πέτρας»

on .

KONITSA

• Η τελική εκδήλωση του έργου STONE.ART «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Θεματικού Τουρισμού μέσω της Διατήρησης της Τέχνης της Πέτρας» θα γίνει αύριο, Πέμπτη και ώρα 10.00 στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου «Konitsa Mountain Hotel» από τον Δήμο Κόνιτσας ως Επικεφαλής Εταίρο.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου καθώς και χρήσιμα συμπεράσματα για την ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης αξιοποιώντας την «Τέχνη της Πέτρας» ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας.

Οι Εταίροι του έργου μαζί με τον Δήμο Κόνιτσας είναι το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως βασικός επιστημονικός εταίρος, ο Δήμος Πρεμετής και η Σχολή Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αργυρόκαστρου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η προώθηση και προβολή της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομίας για την δημιουργία ενός νέου τουριστικού πόλου έλξης στην περιοχή, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή της τέχνης των μαστόρων για την ανάδειξη σημαντικών πέτρινων μνημείων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.