Αναγκαίο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για έλεγχο των νερών της Παμβώτιδας

on .

HMERIDA LIMNH

Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο, Σάββατο η παρουσίαση των διαχειριστικών δράσεων που έχει υλοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για τη Λίμνη Παμβώτιδα. 

Η χθεσινή πρώτη ημέρα επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σ’ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά τον έλεγχο της ποιότητας των νερών της Παμβώτιδας. Πρόκειται για μια διαδικασία ελλιπής σήμερα, καθώς όπως ανέφερε η Προϊσταμένη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κατερίνα Χιωτέλλη υπάρχει μόνο ένας σταθμός για τον έλεγχο της λίμνης από ένα σημείο, γεγονός που δεν μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα για την ποιότητα των νερών. Γι’ αυτό στις άμεσες προτεραιότητες βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετρήσεων που θα παρέχει καλύτερα επιστημονικά αποτελέσματα.

Επίσης παρουσιάστηκε και η πρόταση καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Παμβώτιδας από τον εκπρόσωπο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων Δημ. Παπαδήμο. Ακολούθησε η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των προτάσεων για την προώθηση της αναψυχή και του αειφόρου τουρισμού. 

Σήμερα, Παρασκευή, (ώρες 10.00 - 13.30) θα λάβει χώρα η δεύτερη ημερίδα με ομιλίες για την «Παρουσίαση των Διαχειριστικών Δράσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ αύριο Σάββατο και ώρα 5.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προβολής της Πράξης με ομιλίες που στοχεύουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο ευρύ κοινό. 

Οι ημερίδες αποσκοπούν τόσο στην ενημέρωση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής και του ευρύτερου κοινού, για τα αποτελέσματα των διαχειριστικών δράσεων και των δράσεων παρακολούθησης, που υλοποιήθηκαν στην Προστατευόμενη Περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΜΕΠΕΡΑΑ», όσο και στη γενικότερη ευαισθητοποίησή τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της Προστατευόμενης Περιοχής.