Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών σε υγεία, κοινωνία, φυσικές επιστήμες

on .

GIANNENA SYNEDRIO

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου με τίτλο «ICT in Education: Applications in Natural, Social and Health Sciences» το οποίο πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο ξενοδοχείο «Epirus Palace».

Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - MIS: 5162213», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», «ΕΣΠΑ 2014-2020», με επιστημονική Υπεύθυνη της πράξης την Καθηγήτρια ΠΤΝ Τζένη Παγγέ, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα «Διεθνή Διδακτορικά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Παραβρέθηκε και κήρυξε την έναρξη εργασιών του συνεδρίου η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγήτρια Άννα Μπατιστάτου, ενώ χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Δημ. Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του ΠΤΝ, Χ. Ζάραγκας, καθώς και οι Γ. Γκαρδιακού και Ν. Φατσέας εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσης, στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό η Καθηγήτρια S. Mangialardo, εκ μέρους του UniAdrion και ο Καθηγητής S. P. D’ Alessandro εκ μέρους του Advenio eAcademy, Malta. 

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου συμμετείχαν φοιτητές, ερευνητές, και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Klaipeda από την Λιθουανία, το Πανεπιστήμιο Zilina από τη Σλοβακία, το Πανεπιστήμιο της Foggia από την Ιταλία, και το Πανεπιστήμιο De Montfort University Leicester, από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στόχος του προγράμματος ήταν να παρουσιάσει πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να προωθήσει με ανεξάρτητες και αυτόνομες ερευνητικές δραστηριότητες τον εκπαιδευτικό αντίκτυπο των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην υγεία, τις κοινωνικές και τις φυσικές επιστήμες.