Το Π.Γ.Ν.Ι. «θωρακίζεται» από κρύο και υγρασία!

on .

NOSOKOMEIO DOYROYTHS MONOSH 1

Μία σημαντική παρέμβαση που αφορά στη βελτίωση της θερμομόνωσης αι υγρομόνωσης σε κτίρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, καθώς τα περισσότερα από αυτά «μετρούν» ήδη» πάνω από τρεις δεκαετίες χρήσης και προκύπτουν πια προβλήματα. 

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν κι άλλα έργα για την περαιτέρω λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων του Π.Γ.Ν.Ι., μέσω της οποίας θα βελτιωθούν αφενός η ποιότητα νοσηλείας στο Νοσοκομείο και αφετέρου οι συνθήκες εργασίες για τους χιλιάδες υπαλλήλους του. 

Στο πλαίσιο αυτό, καίριας σημασίας είναι η τοποθέτηση κλιματισμού σε όλα τα κτίρια, τόσο σε διαδρόμους και εργαστήρια όσο και στους θαλάμους νοσηλείας, καθώς σήμερα σε μεγάλο τμήμα του, ακόμα και σε Κλινικές όπως οι Καρδιολογικές, δεν υπάρχει σύστημα ψύξης για το καλοκαίρι και οι ασθενείς δροσίζονται με ανεμιστήρες. 

Έργο 476.904 ευρώ

Όσον αφορά στο υπό εξέλιξη έργο με τίτλο «Βελτίωση θερμομόνωσης σε δώματα του κτιρίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων», αυτό εντάσσεται στις «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Π.Γ.Ν.Ι.» και υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Το έργο με συμβατικό προϋπολογισμό 476.904 ευρώ, αφορά στις εργασίες αντικατάστασης υγρομόνωσης και ενίσχυσης της θερμομόνωσης στα δώματα των κλινικών του Νοσοκομείου, συνολικής επιφάνειας 6.000 τετραγωνικών μέτρων με διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης για την αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων υγρασίας στα υποκείμενα επίπεδα και την επίτευξη του προβλεπόμενου συντελεστή θερμομόνωσης βάσει του ΚΕΝΑΚ. 

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ιδρύματος, η εργασία πραγματοποιείται τόσο στις οριζόντιες επιφάνειες όσο και στις κάθετες επιφάνειες των στηθαίων με τα γυρίσματά τους, καθώς επίσης και τα σηκώματα στους τοίχους.