Η Μονάδα βιοαερίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

on .

 

BIOAERIO

Με 28 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη και ώρα 11.00 η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου). Μεταξύ άλλων, θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα «Έργα προστασίας και αναβάθμισης παράκτιας ζώνης Δήμου Πάργας», αλλά και επί του περιεχομένου των φακέλων Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγή ενέργειας από καύση βιοαερίου στο Νεοχώρι του Δήμου Ζίτσας και στη Σκλίβανη.