Προς αναβάθμιση ο παλιός Βιολογικός των Ιωαννίνων!

on .

BIOLOGIKOS KATHARISMOS

• Δύο μεγάλα έργα, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει σημαντικά στην πιο αποτελεσματική και πιο φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των λυμάτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, θέτει σε τροχιά υλοποίησης η ΔΕΥΑΙ.

Το ένα αφορά στην αναβάθμιση του παλιού Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης και των αντλιοστασίων ακαθάρτων. Το άλλο έχει να κάνει με τη διαχείριση της λυματολάσπης που τόσα προβλήματα προκάλεσε στο παρελθόν στην περιοχή του Βιολογικού μέσω της κατασκευής ειδικής μονάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών είναι 22 εκατ. ευρώ, και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Επιχείρηση προκήρυξε τους διαγωνισμούς για την επιλογή αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 Βιολογικός - αντλιοστάσια

Το πρώτο έργο το οποίο προωθεί η ΔΕΥΑΙ είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του παλαιού Βιολογικού Καθαρισμού Ιωαννίνων. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού σε αντικατάσταση του υπάρχοντος, με σκοπό την αναβάθμιση και αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου.

Δεύτερη παρέμβαση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων. Το αντικείμενο αυτού του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών πινάκων, με ρυθμιστές στροφών, αναλυτές ενέργειας, λογισμικό ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας και την αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων με νέα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΔΕΥΑΙ. Επίσης, όπως επισημαίνει η επιχείρηση, θα πραγματοποιηθεί και η ενσωμάτωση όλων των συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων λυμάτων σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η εκτιμώμενη αξία της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11,2 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκειά της ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, εκ των οποίων 12 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών και 12 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Ιουνίου.

Μονάδα λυματολάσπης

Τρίτο έργο είναι η κατασκευή μονάδας για την ηλιακή ξήρανση της ιλύος (λυματολάσπης) που παράγουν οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού. 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, τo σύνολο των έργων για τη διαμόρφωση του χώρου, την κατασκευή των θερμοκηπίων, καθώς και των χώρων φόρτωσης – εκφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης του υλικού, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και, τέλος, τις δοκιμές και την αποδοτική λειτουργία του έργου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, εκ των οποίων 18 μήνες για την υλοποίηση των εργασιών και έξι για τη δοκιμαστική λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών γι’ αυτό είναι η 14η Ιουνίου.