Στον ψηφιακό μετασχηματισμό επενδύει η Γιαννιώτικη Natech

on .

NATECH 17 5 23

• Την υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης σφραγίζει η καινοτόμος Γιαννιώτικη εταιρία Natech, η οποία ως γνωστόν αναπτύσσει ισχυρές τραπεζικές τεχνολογικές λύσεις για διακεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην οριστικοποίηση της χρηματοδότησης της Natech Α.Ε. («Natech») με την χρήση πόρων της Τράπεζας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το επενδυτικό έργο της Natech, συνολικού προϋπολογισμού 21,2 εκατ. ευρώ, αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση, επέκταση και διαφοροποίηση των συστημάτων της επιχείρησης καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Ειδικότερα, η εταιρία με το υπό χρηματοδότηση σχέδιο στοχεύει να αναπτύξει το επιχειρηματικό της μοντέλο, προκειμένου να διεισδύσει στην αγορά των μικρότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και σε μη τραπεζικούς πελάτες, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν πωλήσεις αδειών λογισμικού, υπηρεσίες συναλλαγών, καινοτόμα ψηφιακά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής, καθώς και πρόσβαση σε ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες. 

Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ποσού 17 εκατ. ευρώ, με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους 10,6 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΤΑΑ, και δανειακών κεφαλαίων, ύψους 6,4 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της Natech, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο

Ο αναπλ. Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κ. Θ. Σκυλακάκης, αναφερόμενος στη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τόνισε ότι στηρίζει οικονομικά, επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, σχέδια υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. «Το δανειακό σκέλος του αποτελεί το μεγαλύτερο, χρηματοδοτικό εργαλείο που είχε πότε η Ελλάδα και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, χάρη στις fast track διαδικασίες και στους ευνοϊκούς όρους δανεισμού (επιτόκιο σταθερό 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες) που προβλέπει. Ήδη, ο συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων που έχουν υποβληθεί σε αυτό υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ και από αυτά, πάνω από 3 δισ. ευρώ, αφορούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», τόνισε ο αναπλ. Υπουργός.

Από την πλευρά του ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, τόνισε ότι: «Με τη στήριξη του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης μια καινοτόμα ελληνική εταιρία με έδρα τα Ιωάννινα θα μπορέσει να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τα συστήματά της ώστε να  προσφέρει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια της, διεισδύοντας σε νέες διεθνείς αγορές».

Οι εκπρόσωποι της Natech

Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη αυτή εξέφρασαν με δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι της Γιαννιώτικης εταιρίας. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Natech Α.Ε., κ. Αθανάσιος Ναυρόζογλου, τόνισε: «Χάρη στην αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ, μας επιτρέπεται να περάσουμε στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού μας πλάνου. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Natech θα συμβάλλει στην αναβάθμιση, επέκταση και διαφοροποίηση των συστημάτων, όπως επίσης και στην προσέλκυση εξειδικευμένου στελεχιακού ανθρώπινου δυναμικού στην περιφέρεια».

 Ο Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής της Natech Α.Ε., κ. Δημήτριος Ναυρόζογλου, υπογράμμισε: «Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την προϊοντική και γεωγραφική επέκταση της εταιρίας απαιτούνται πόροι. Προς αυτή την κατεύθυνση καταφέραμε, εκτός των άλλων, να εξασφαλίσουμε και τη σημαντική χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ από την Τράπεζα Πειραιώς, θεμελιώδη αρωγό επενδύσεων με μακροοικονομική ισχύ, σε τροχιά δυναμικής κι ανθεκτικής ανάπτυξης». 

Ο Finance Manager της Natech Α.Ε., κ. Γεώργιος Πανταζής, συμπλήρωσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί για τη Natech σημαντικό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Πειραιώς για την ομαλή ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής και την διοχέτευση των πόρων του ταμείου, τονίζοντας την ταχύτατη εκτέλεση τόσο κατά την εγκριτική διαδικασία όσο και τη συμβασιοποίηση της συναλλαγής».

Η Τράπεζα Πειραιώς 

Ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Τζούρος, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Natech αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη και χρηματοδότηση επενδυτικών έργων με σαφή και πρωτοποριακά αποτελέσματα στην κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, τα οποία συμβάλλουν, καθοριστικά, στην εκπλήρωση των σχετικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”...»

Ο κ. Αντώνης Κατραούρας, General Manager, Head of Commercial Banking, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Συνδιαχειριζόμαστε τα κεφάλαια του ΤΑΑ και εμπιστευόμαστε την Natech στην εύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων – δανειακών και ιδίων- για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου…».