ΕΛ.ΑΣ.: Με διευρυμένο ωράριο η λειτουργία των Γραφείων Ταυτοτήτων - Διαβατηρίων

on .

GRAFEIOKRATIA

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλη τη χώρα, όπως ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ. θα λειτουργήσουν, το Σαββατοκύριακο πέραν του καθορισμένου ωραρίου. Πιο συγκεκριμένα: 

Γραφεία Ταυτοτήτων

• Σάββατο, 20 Μαΐου, (από 8 π.μ. έως 8 μ.μ.)

• Κυριακή, 21 Μαΐου (από 7 π.μ. έως 7 μ.μ.) 

Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους)

• Σάββατο, 20 Μαΐου, (από 8 π.μ. έως 3 μ.μ.) 

• Κυριακή, 21 Μαΐου (από 7 π.μ. έως 7 μ.μ.) 

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκδοσης – αντικατάστασης, δελτίων ταυτότητας, αυτό θα εκδίδεται άμεσα, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά. 

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.