Αναβολές για δύο έργα ΑΠΕ και ένα όχι για φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ζωοδόχο

on .

FOTOBOLTAIKO PARKO

• Αναβλήθηκε χθες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου η συζήτηση επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα «Μικρό υδροηλεκτρικό, ισχύος 1,78 KW επί του ποταμού Τύρια του Δήμου Δωδώνης» και «Σταθμός συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- θερμότητας, με καύση βιοαερίου, που έχει παραχθεί από μονάδα αναερόβιας χώνευσης, εγκατεστημένης ισχύος 999kWel», στο Νεοχώρι Δήμου Ζίτσας.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης  ανέφερε πως η εκ μέρους του εισήγηση για την αναβολή της συζήτησης γίνεται μετά από αιτήματα ΟΤΑ και άλλων φορέων προκειμένου να γνωμοδοτήσουν και αυτοί επί των φακέλων των έργων. 

Πάντως, η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 26,42 MW, στη θέση «Ζωοδόχος» του Δήμου Ζίτσας». 

Θετικές γνωμοδοτήσεις 

 Η  Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τα έργα «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 24.000 πτηνών κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στην θέση «Σάδια» στο 141 αγροτεμάχιο διανομής «Ανέζα-Γενιτσάρη» της Τ.Κ. Ανέζας Άρτας, «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Βαγενητίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Τέντα» του Δήμου Ζίτσας»,  «Αμμοληψίες στο Δήμο Κόνιτσας, Δ.Ε. Κόνιτσας και Μαστοροχωρίων» και «Ιόνια Οδός: τμήματα :α) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) έως Νότιο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και β) από Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) έως Ιωάννινα (Ελεούσα), ως προς τα πρόσθετα/ συμπληρωματικά υδραυλικά/αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στα τμήματα S2 (ρέματα Ξηρόρεμα, Μποτάκος, Μπούτσης, Ζούτος) και S3 (Καταβόθρες Στρατοπέδου, Δημαρχείου, Επισκοπικού, Αμπελιάς), Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Δήμος Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου)».