Οκτώ νέες παιδικές χαρές σε Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης

on .

NTAKALETSHS TOLIOS PAIDIKES XARES

• Ξεκινά άμεσα η διαμόρφωση οκτώ παιδικών χαρών του Δήμου Δωδώνης που αναμένεται ν’ αλλάξουν την εικόνα των αντίστοιχων Κοινοτήτων, στα όρια των οποίων βρίσκονται.

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρ. Ντακαλέτσης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας Κων/νος Τόλιος, υπέγραψαν τη σύμβαση της δράσης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Δωδώνης». 

Το έργο προϋπολογισμού 209.693,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το «Πράσινο» Ταμείο. Ως διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζονται οι 12 μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων παιδικών χαρών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οποίοι επιλέχτηκαν λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας ανήλικων παιδιών, η οποία προκαλείται από την έλλειψη άλλου χώρου δραστηριότητας γι’ αυτά. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου η δρομολογούμενη παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στην ολοκλήρωση και την παράδοση 36 συνολικά παιδικών χαρών, σε όλο το εύρος του Δήμου Δωδώνης, παιδικές χαρές για τις οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ελέγχου συντήρησης και πιστοποίησής τους, στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την προαναφερθείσα διάταξη. 

Εργασίες για τη διαμόρφωση των οκτώ νέων παιδικών χαρών θα εκτελεστούν στις Κοινότητες:

Θεριακησίου, Πεντόλακκου, Γεωργάνων, Κ. Ανδρέα, Βαλανιδιάς, Αγίας Αναστασίας, Ζωτικού, Σερβιανών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρ. Ντακαλέτσης τόνισε, μεταξύ άλλων: «με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα επιτευχθεί και η γενικότερη αισθητική, περιβαλλοντική και άλλη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, στην οποία είναι ενταγμένη η κάθε παιδική χαρά. Την ίδια ώρα εκπονούνται από το Δήμο μας μελέτες ώστε και στις ελάχιστες εναπομένουσες κοινότητες να κατασκευαστεί ή επισκευαστεί τουλάχιστον από μία παιδική χαρά». 

Παράλληλα έκανε γνωστό πως ολοκληρώνονται εντός του καλοκαιριού, έργα ανακατασκευής σε τρία γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα, σε Κρυφοβό, Δωδώνη και Τύρια.