Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το δρόμο Γιάννενα - Κακαβιά

on .

IONIA ODO KAKABIA PINAKIDA

• Οι αμφισβητήσεις για το αν πρόκειται να δημοπρατηθεί ή όχι ο δρόμος Γιάννενα - Καλπάκι - Κακαβιά, έλαβαν τέλος! Σήμερα βλέπει το «φως της δημοσιότητας» η περίληψη διακήρυξης του έργου με πλήρη ανάλυση των βασικών του στοιχείων και με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 14η Μαρτίου 2023 και ημερομηνία αποσφράγισης την 16η Μαρτίου. 

Με τη διαδικασία αυτή αρχίζει τυπικά και η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή του οδικού άξονα, ένα έργο που έχει καθυστερήσει τουλάχιστον για δέκα, ίσως και περισσότερα χρόνια, καθώς στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ είχε εγκαταλειφθεί πλήρως η υπόθεσή του. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άρχισε να επαναφέρει το έργο στο προσκήνιο και αναζήτησε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την υλοποίησή του. 

Το Νοέμβριο του 2021 υπήρξαν οι πρώτες θετικές ενδείξεις, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται από τα Γιάννενα ότι το έργο θα προχωρήσει και μάλιστα είχε θέσει ως ορίζοντα δημοπράτησης το τέλος του 2022. 

Από τότε είχε ξεκαθαριστεί ότι ο συγκεκριμένος άξονας για να μπορέσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και να μη μείνει ξανά στα «σχέδια», θα έπρεπε να προσαρμοστεί στις νέες προδιαγραφές που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το κυκλοφοριακό του φορτίο. 

Έτσι ο οδικός άξονας από τα Γιάννενα  μέχρι το Καλπάκι θα είναι μεν τρίιχνος, με τις παράπλευρες / συμπληρωματικές κατασκευές, όπως γέφυρες, ανισόπεδους κόμβους να κατασκευαστούν με προοπτική μελλοντικά να επεκταθεί ο δρόμος σε τετράιχνο. 

Σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης -η οποία θα δημοσιευτεί στον «Πρωινό Λόγο της Δευτέρας»- το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά το τμήμα από Ιωάννινα μέχρι Καλπάκι και έχει προϋπολογισμό 234.000.000 ευρώ και το δεύτερο από Καλπάκι μέχρι Κακαβιά που έχει προϋπολογισμό 76.000.000 ευρώ και αποτελεί «προαίρεση», την οποία μπορεί να ασκήσει ο ανάδοχος εντός 24 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Στο πρώτο τμήμα προβλέπεται πλήρης κατασκευή του οδικού δικτύου, δηλαδή:

- Χωματουργικές εργασίες

-Έργα οδοστρωσίας και ασφαλτικά

-Κατασκευή τεχνικών, ήτοι 4 γέφυρες, 5 άνω και 25 κάτω διαβάσεις, 1 Cut& Cover, περί τα 120 μικρά τεχνικά – οχετοί – και 6 τοίχοι αντιστήριξης

- Ηλεκτροφωτισμός

-Υποδομή τηλεφωνοδότησης

-Εργασίες άρδευσης και φύτευσης

- Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Βορτοπού. 

Στο Τμήμα αυτό προβλέπεται η κατασκευή 6 ανισόπεδων κόμβων σε Κοσμηρά, Γραμμενοχώρια, Πασσαρώνα (με προαίρεση), Ζίτσα, Καρυές, Καλπάκι.

Στο Τμήμα Καλπάκι - Κακαβιά οι εργασίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση της σημερινής οδού σε τρίιχνη διατομή, κάθετες και παράπλευρες οδούς μήκους 15,8 χλμ, 4 νέες κάτω διαβάσεις και 2 νέες άνω διαβάσεις. 

Για την ταχύτερη, σε σχέση με την συμβατική προθεσμία, ολοκλήρωσης του έργου προβλέπεται καταβολή πριμ ύψους 3% επί του αρχικού ποσού της σύμβασης στον ανάδοχο.