«ΟΧΙ» σε έξι αιολικά πάρκα και ένα μικρό υδροηλεκτρικό

on .

AIOLIKO PARKO 1

• «Όχι» σε έξι αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 18 MW, είπε χθες η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδοτώντας αρνητικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Πρόκειται για το έργο Κατασκευή και λειτουργία έξι Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις «Τρίκορφον», «Μεσοβούνι» και «Μεγάλη Καψάλα» της Δ.Ε. Ασπροποτάμου και στις θέσεις «Κούτσουλας» και «Χιόλι» της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων και στη θέση «Οξυά Δεσπάτη» της Δ.Ε. Μετσόβου.

Αρνητικά γνωμοδότησε η Επιτροπή και επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο (εξ αναβολής) «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ρέματος «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου, Δ.Ε. Μετσόβου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Β. Γοργόλης διευκρίνισε πως από την πλευρά του φορέα υλοποίησης του έργου δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις στα θέματα που είχε θέσει η Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση σχετικά με τον κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων, τη διαδικασία ύδρευσης/ άρδευσης, καθώς και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. «Γι’ αυτό και η εισήγησή μας ως Επιτροπή είναι αρνητική», σημείωσε. 

Πού άναψε «πράσινο φως» 

Στον αντίποδα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος γνωμοδότησε θετικά (σε κάποιες περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις) για  το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε. των εξής έργων:

- «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας από 19.560 σε 28.360 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μούσιας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

- «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)

- «Εγκατάσταση χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 3.000 χοιριδίων κρεατοπαραγωγής άνω των 30 κιλών, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκος», Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)

-«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στη θέση «ΜΠΑΝΑΣΙ» της  Τ.Κ. Γυμνότοπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)

- «Ε.Π.Ο., εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.720 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Φτέρη», της Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)

- «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)

Η Επιτροπή ενέκρινε -κατά πλειοψηφία-  τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκδήλωση Ηπειρωτικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου 2023, καθώς και σε εκδήλωση Ηπειρωτικών προϊόντων & τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα στα τέλη Μαΐου 2023.