Σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ατόμων Τρίτης Ηλικίας

on .

OKPAPA THLEFONIKH GRAMMH HLIKIOMENOI

Συνεχίζει ο ΟΚΠΑΠΑ την λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης, για την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μοναχικότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός, στην Τρίτη Ηλικία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, των οποίων οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και επηρεάζουν την σωματική και ψυχική τους υγεία.

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης έχει ως στόχο να καταπολεμήσει την μοναξιά μέσα από ανθρώπινη επαφή αλλά και να καταγράφει ανάγκες και προβλήματα μοναχικών ατόμων ή ζευγαριών Τρίτης Ηλικίας, χωρίς υποστηρικτικό  περιβάλλον. Απευθύνεται σε ηλικιωμένους μοναχικούς ανθρώπους άνω των 65 και παρέχεται, από κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς υγείας καθώς και πληροφορίες για τις υπηρεσίες του ΟΚΠΑΠΑ που υποστηρίζουν την Τρίτη Ηλικία.

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης είναι 26510-27120 και θα λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες από 10:00 έως και 13:00.