«Φραγμός» στις ψεύτικες δηλώσεις για βοσκοτόπους!

on .

BOSKOTOPOI AGELADES

• Σε  ουσιαστική  αλλαγή  του συστήματος κατανομής των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους προχώρησε η Κυβέρνηση μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η αλλαγή του συστήματος είναι απόρροια του εντοπισμού σωρείας παρατυπιών ή και παρανομιών που έχουν διαπραχθεί κατά το πρόσφατο σχετικά παρελθόν με ψευδείς δηλώσεις, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να «χτενίζει» φακέλους και ήδη να έχει διαβιβάσει τους πρώτους στις Εισαγγελικές Αρχές. 

Οι αλλαγές αφορούν την κατανομή επιλέξιμων εκτάσεων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες, καθώς και για τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου.

Αναλυτικά σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση στην παρ. 12 του άρθρου 5 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. αυτή διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής,

α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και

β) λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 ευρώ».

Επίσκεψη Στύλιου σε «Δωδώνη» 

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση περιορίζεται σημαντικά -αν δεν εξαλείφονται πλήρως- τυχόν παρατυπίες/παρανομίες για είσπραξη επιδοτήσεων από μη ενεργούς κτηνοτρόφους. Όμως τα προβλήματα του κλάδου παραμένουν έντονα και σε αυτά αναφέρθηκε χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος  σε ενημερωτική επίσκεψη που πραγματοποίησε στη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» και σε συνάντηση που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχάλη Παναγιωτάκη.  Ο Υφυπουργός μετά τη συνάντηση αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχει δρομολογήσει η Κυβέρνηση για την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία.  Αυτές αφορούν τη μείωση των φόρων, την επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου, την ενίσχυση για την αγορά λιπασμάτων και των ζωοτροφών. «Με μόνιμα μέτρα στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, με έκτακτα μέτρα ανταποκρινόμαστε στις κρίσεις, οι οποίες είναι εισαγόμενες, για να καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα για την παραγωγή μας», υπογράμμισε ο κ. Στύλιος. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» αναφέρθηκε στα προγράμματα που υπάρχουν σε εξέλιξη για τον πρωτογενή τομέα και τα οποία βρίσκονται προς σωστή κατεύθυνση, όπως υπογράμμισε.